Συντήρηση Καυστήρα

Tακτική και σωστή συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα της πολυκατοικίας σας.

Οι έμπειροι συντηρητές καυστήρων της Cleanex αναλαμβάνουν να συντηρήσουν αλλά και να ρυθμίσουν κατάλληλα τον καυστήρα σας

Η συντήρηση του καυστήρα σας είναι σοβαρή υπόθεση

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για κάθε πολυκατοικία που δεν επιδέχεται αβλεψίες και αστοχίες είναι η τακτική και ορθή συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα της πολυκατοικίας.

Η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο, στο τέλος της περιόδου θέρμανσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, καθώς και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα οποιασδήποτε διαρροής ή απώλειας στην απόδοση με συνέπια την άσκοπη σπατάλη χρημάτων.

Πρόκειται για διαδικασία που θα πρέπει να πραγματοποιείται απαραιτήτως από τεχνικούς που εξειδικεύονται στο αντικείμενο αυτό και διαθέτουν τη σχετική άδεια. Οι έμπειροι συντηρητές καυστήρων της Cleanex έχουν πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό και γνωρίζουν ακριβώς τα σωστά βήματα για να συντηρήσουν αλλά και να ρυθμίσουν κατάλληλα τον καυστήρα σας ώστε να:

Μετά από κάθε έλεγχο και ρύθμιση του καυστήρα, ο αδειούχος συντηρητής της Cleanex συμπληρώνει και στη συνέχεια αναρτά το φύλλο ελέγχου του ΠΕΡΠΑ, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654, 9-11-2011), ώστε η πολυκατοικία σας να είναι κατοχυρωμένη και νομικά.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας​

Επειδή ο καυστήρας είναι μια σοβαρή υπόθεση, που απαιτεί εμπειρία και επαγγελματισμό, καλέστε την Cleanex για να είστε σίγουροι και ασφαλείς!

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας​

Επειδή ο καυστήρας είναι μια σοβαρή υπόθεση, που απαιτεί εμπειρία και επαγγελματισμό, καλέστε την Cleanex για να είστε σίγουροι και ασφαλείς!
Επικοινωνία​