Εξειδικευμένοι καθαρισμοί

Αντιμετωπίζουμε τις πιο απαιτητικές και δύσκολες περιπτώσεις

Αποκαθηστούμε τον επαγγελματικό σας χώρο απο δύσκολες περιπτώσεις, ζημιών και βανδαλισμών.

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις,  χρειάζεται μια πολύ πιο σύνθετη αντιμετώπιση και όχι ένας απλός καθαρισμός. Σε περιπτώσεις όπως:

Η Cleanex διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό στη χρήση ειδικών προϊόντων καθαρισμού για την αντιμετώπιση τέτοιων ειδικών περιπτώσεων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας​

Καλέστε μας για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να σας δώσουμε την υπεύθυνη εκτίμησή μας για την αποκατάσταση του χώρου σας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας​

Καλέστε μας για να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να σας δώσουμε την υπεύθυνη εκτίμησή μας για την αποκατάσταση του χώρου σας.
Επικοινωνία​